Svar Parkquiz 4 - Alléerna i söder

Historia

Vilken är det träd som vanligast används för alléer i Sverige?
1 Lind - Rätt
X Ek
2 Bok

Geografi

Hur många träd (enstaka eller par måste finnas för att det skall definieras som Allé?
1 5 - Rätt
X 9
2 12

Barn

Vilket träd kommer ekollon ifrån?
1 Lind
X Ek - Rätt
2 Bok

Skapa din egen quiz:

Kontakta oss på slottet så lägger vi in den för ditt sällskap.
1 Ring 08-12131100
X Mejla info@svartsjoslott.com
2 Pris 450.-