Svar Parkquiz 3 - Vallgraven

Historia

Innan man fyllde vallgravarna med vatten användes de på ett annat vis. Till vad:
1 Gravplats
X Skyttegrav - Rätt
2 Djurhållning

Geografi

Ringstrasse är en stor gata som tidigare var en vallgrav som omgärdade staden. Vilken stad?
1 München
X Frankfurt
2 Wien - Rätt

Barn

Varför hade man vallgravar runt slotten?
1 Som badanläggning
X Som försvar mot angripare - Rätt
2 För fiskodling

Skapa din egen quiz:

Kontakta oss på slottet så lägger vi in den för ditt sällskap.
1 Ring 08-12131100
X Mejla info@svartsjoslott.com
2 Pris 450.-