Svar Parkquiz 11 - Svartsjö Slott

Historia

Vad är definitionen för de "Kungliga slotten":
1 Kungen har dispositionsrätt - Rätt
X En kung har ägt slottet
2 En kung har bott på slottet

Geografi

Förebilden till Disneyslottet är Neuschwanstein. I vilket land ligger det?
1 Österrike
X Tyskland - Rätt
2 Schweiz

Barn

Vad blir en flicka som gifter sig med en Prins?
1 Drottning
X Princessa - Rätt
2 Grevinna

Skapa din egen quiz:

Kontakta oss på slottet så lägger vi in den för ditt sitt sällskap.
1 Ring 08-12131100
X Mejla info@svartsjoslott.com
2 Knacka på!