Parkquiz 7 - Kristinas Lind och trädgården 1637

Historia

Vem efterträdde Drottning Kristina?
1 Karl X Gustav
X Karl XI
2 Karl XII

Geografi

Var ligger Drottning Kristina begravd?
1 Stockholm
X Neapel
2 Rom

Barn

Varför ville Drottning Kristina inte gifta?
1 Hon ville inte ha barn
X Hon ville inte att någon bestämde över henne
2 Hon ville bli Nunna

Skapa din egen quiz:

Kontakta oss på slottet så lägger vi in den för ditt sitt sällskap.
1 Ring 08-12131100
X Mejla info@svartsjoslott.com
2 Knacka på!