Parkquiz 6 - Vid Badins berså

Historia

Badin som sägs vara en gåva till Drottning Lovisa Ulrika från Danmark hade senare i livet ett civilt yrke. Vilket:
1 Balettdansör
X Trädgårdsmästare
2 Murarmäster

Geografi

Badin kom ursprungligen från Västindien. Sverige fick en ö i Västindien av Napoleon 1784 i utbyte mot en frihamn i Göteborg. Ön förblev en Svensk koloni fram till 1878 Vilken ö?
1 Tobago
X Saint Martin
2 Saint Barthélemy

Barn

Var ligger Västindien?
1 Vid Amerika
X Vid Afrika
2 Vid Australien

Skapa din egen quiz:

Kontakta oss på slottet så lägger vi in den för ditt sitt sällskap.
1 Ring 08-12131100
X Mejla info@svartsjoslott.com
2 Knacka på!