Dukningsexempel 3

Bilderna visar på 81 platser med honnörsbord. Lägg till två bord längs honnörsbordet och ni har 87 platser.

Dukningsexempel 3

Bilden visar på 96 platser (inget honnörsbord). Lägg till ett bord och ni har 102 platser.

Dukningsexempel 3

Bilderna visar på 54 platser med honnörsbord. Lägg till två bord så har ni 66 platser.

Dukningsexempel 4

Bilderna visar på 51 platser med honnörsbord