Låt dräkterna berätta historian!

En utställning om historiens påverkan på kläderna, eller klädernas påverkan på historien håller på att ta form. Premiär i oktober 2016. Låt dräkterna berätta om 1700-talet för dig!