Boule!

Vid slottets södra kortända ligger en boulebana. Klot finns att låna av slottet.