Boule!

Vid slottets södra kortända ligger en boulebana och klot finns att låna på slottet.