Blomsteruppsättningar

När vi pratar om exempel 1 så är det en liggenade bukett på honörsborden, en solitär per sex platser och två vaser med höga blommor i Italienska salongen.
 

Honnörsbordet

Till honörsbordet en liggande bukett.
Image

Gästborden

Solitärer till gästborden, en per sex platser.
Image

Italienska salongen

I Italienska salongen, två höga vaser på var sitt ståbord med duk.
Image