Boule!

Vid slottets södra kortända ligger en boulebana som gärna får användas av allmänheten och våra gäster. Klot finns att låna på slottet.